1)حاج احمد متوسليان در مريوان و پاوه، هر عملياتي كه انجام داد با خون دل بود، او بني صدر را تهديد كرد كه تو در خواب هم مريوان را نمي‌بيني.» بني صدر هم گفت: تو در حدي نيستي كه با من صحبت كني و كار به جايي رسيد كه بني صدر گفت با هلي كوپتر وارد مريوان مي‌شود. حاج احمد گفته بود و به نيروها آماده باش داده بود كه هلي كوپتر بني صدر را بزنيد و حتي به او فرصت پياده شدن ندهيد. حاج احمد، شناخت كاملي نسبت به بني‌صدر داشت كه منافق ملعوني است، بني صدر جرأت آمدن به مريوان را پيدا نكرد اما حاج احمد را تحريم نيرويي و تسهيلاتي كرد و حاج احمد با كمترين و ضعيف‌‌ترين امكانات در پاوه و مريوان عمليات مي‌كرد تا جايي كه ضد انقلاب گفته بود: «ما از دست بچه‌هاي حاج احمد عاصي شده‌ايم.